მიმდინარე წლის 31 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტური დღეების ფარგლებში ყოველწიური სტუდენტური კონფერენცია გაგრძელდა. მისი მუშაობის მეორე დღეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექციაზე წარმოდგენილ იქნა 11, ხოლო ფარმაციის სექციაზე კი 2 სტუდენტური ნაშრომი. სექციათა ნაყოფიერი მუშაობისა და შეჯამების შემდეგ კონფერენცია დაიხურა.

 

 

 

                 P5314308_0.JPG           P5314302.JPG

                P5314309.JPG           P5314313.JPG

                P5314312.JPG            P5314304.JPG