2018 წლის 7 ივნისს გაიმართა ოფისის მენეჯერის პროფესიული პროგრამის ფარგლებში მოდულის ,,ღონისძიების ორგანიზების" პროექტების პრეზენტაცია. პროფესიულმა სტუდენტებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა დანიშნულების ღონისძიების გეგმა დეტალურად გაწერილი საპროტოკოლო მომსახურებით. პრეზენტაციას დაესწრო პროგრამის განმახორციელებლები და სასწავლო უნივერსიტეტში მოდულური პროგრამების დანერგვის შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი

 

                P6074353.JPG         P6074291.JPG

             P6074287.JPG         P6074341.JPG  

             P6074320.JPG         P6074296.JPG