ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა ლაშა გოგიამ და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა თეონა ხუფენიამ ერთობლივ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას განათლების სფეროში, სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის განხორციელების- დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე, პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრის, საზოგადოების აქტიური წევრის, მომზადების /გადამზადების/ მოზიდვის, სტრატეგიული მიზნებისა და სამეცნიერო კვლევის განხორციელების, სტუდენტების კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიღების ხელშეწყობას. 
,,ახალგაზრდების ხელშეწყობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მუდმივად მხარს ვუჭერთ და ვახორციელბთ ისეთ ახალგაზრდულ პროგრამებს, რომელიც თქვენი ხელშეწყობისკენაა მიმართული. მნიშვნელოვანია თქვენი წვლილი ანაკლიის პორტის მშენებლობის პროცესში,“ ,,ზუგდიდში, სექტემბრიდან სტუდენტები მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ ისარგებლებენ“ განაცხადა ზუგდიდის მუნიციპალიეტეტის მერმა.
მერი თანმხლებ პირებთან ერთად სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობას, არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს გაეცნო და სასწავლო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა.

 

               P6084328_1.JPG           P6084335_0.JPG   

            34703341_1802197269826907_3293345785445351424_n.jpg          P6084309.JPG

            P6084338.JPG          P6084386_0.JPG

            P6084399.JPG          P6084375.JPG