საქართველოს რეგიონებში ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის მიზნით, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო რეგიონებში დაგეგმილ ტრენინგებს ახორციელებს . პროგრამის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ჩაუტარდათ ტრენინგი ,,ახალგაზრდა მეწარმე" სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პრგრამა განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთის,რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პრგრამა დაფინანსებულია დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) მიერ..

 

                 P6124436.JPG      P6124441.JPG

                P6124461.JPG       P6124462.JPG

                P6124452.JPG        P6124449.JPG