2018 წლის 29 ივნისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნირებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე შედგა ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა...

 

 

 

                      P6304905.JPG        P6304928.JPG

                  P6304906.JPG        P6304923.JPG

                  P6304910.JPG        P6304918_0.JPG

                  P6304915.JPG         P6304931.JPG