2018 წლის 4 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის 16 - მა სტუდენტმა დაიცვა საბაკალავრო ნაშრომი...

 

 

                36585203_1782776308477735_8380209895827308544_n.jpg         36649141_1782776718477694_1974215896956141568_n.jpg

              P7044914.JPG        P7044920_0.JPG

              P7044923.JPG        P7044916.JPG