2018 წლის 5 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე შედგა ისტორიის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.მაგისტრანტებმა წარმოადგინეს ნაშრომები: ნარკვევები სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავროს ცენტრალური მმართველობის ისტორიიდან და მასალები ორსანტიის ისტორიისთვის.

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვას უნივერსიტეტის რექტორი, ადმისნიტრაციის ხელმძღვანელი და უნივერსიტეტის პროფესორ - მასწავლებლები ესწრებოდნენ.

 

             P7314995.JPG       P7314967.JPG

             P7314955.JPG       P7314963.JPG