2018 წლის 30 აგვისტოს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ბაზის პროფესიული პროგრამების განყოფილებაში გაიმართა ,,პრაქტიკოსი ექთნის“მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი მოდულების: ,,პრაქტიკული პროექტის“ და საწარმოო პრაქთიკის“ პრეზენტაცია/ანგარიში. პრაქტიკის ხელმძღვანელებმა შეაფასეს თითოეული პროფესიული სტუდენტის პროფესიაში გამოვლენილი ცოდნა და უნარები. სტუდენტებმა მადლობა გადაუხადეს პროფესიულ მასწავლებლებს, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და პრაქტიკის ობიექტს სენაკის ,,არქიმედე“-ს კლინიკის ხელმძღვანელობას.

 
 
            IMG_7375_0.JPG        40449331_1931025890277377_4238812174857797632_n_0.jpg
           IMG_7306_0.JPG        IMG_7350_0.JPG
           40452308_1931025783610721_444673791109365760_n_0.jpg        40515548_1931025660277400_8727055039287263232_n_0.jpg