შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს, საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY-ის ფარგლებში ჩატარდა შიდა ტრენინგ-სემინარი Turnitin -ისა და Moodle -ის პროგრამების ინსტალაციის, მოხმარების წესების შესახებ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის და სტუდენტებისთვის. ტრენინგ-სემინარი ჩაატარეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (INTEGRITY-ის საერთაშორისო პროექტის კოორდინატორი) წარმომადგენლებმა: სალომე შედანიამ და გიგა ხოსიტაშვილმა. 

 

             image (3)_2.jpg       image (6).jpg

             image (4)_1.jpg       image (10).jpg