შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს მასპინძლობს სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY -ის მეორე კონსორციუმის შეხვედრას, რომელსაც ესწრებიან პროექტის პარტნიორი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან წარმომადგენლები როგორც დიდი ბრიტანეთიდან, ირლანდიიდან, შვედეთიდან და ავსტრიიდან, ასევე თორმეტი ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან. აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავს პროექტის ფარგლებში გაწეული საქმიანობების შუალედური ანგარიშების წარდგენას. 

 
 
 
            P9175370.JPG        P9175372.JPG
 
           P9175396.JPG      P9175380.JPG
 
           image (16).jpg        image (11).jpg
 
           image (9).jpg        image (3)_3.jpg