სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 წლის საშემოდგომოდ აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

                                    ზუგდიდის ბაზაზე

ა) სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე:

 1. ,,პრაქტიკოსი ექთანი“ მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2,5 წელი);
 2. ,,ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის“ მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2,5 წელი);
 3. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2 წელი);
 4. ,,ფარმაცევტის თანაშემწე“ მე-4 საფეხურზე (სწავლის ხანგრძლივობა-2 წელი);
 5. ,,ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი“ მე-4 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2,5 წელი);

  ბ) საბაზო განათლების საფუძველზე:

 1. ,,ფილამწყობი“ მე-3 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-1 წელი);
 2. ,,ინფორმაციის ტექნოლოგია“ (სწავლის ხანგრძლივობა-1 წელი);

                                                                                 სენაკის ბაზაზე

ა) სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე:

 1. ,,პრაქტიკოსი ექთანი“ მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2,5 წელი);
 2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2,5 წელი);
 3. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ მე-5 საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა-2 წელი);
 4. ,,ფარმაცევტის თანაშემწე“მე-4 საფეხურზე (სწავლის ხანგრძლივობა-2 წელი);

  ბ) საბაზო განათლების საფუძველზე:

 1. ,,ინფორმაციის ტექნოლოგია“ (სწავლის ხანგრძლივობა-1 წელი);

 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ონლაინ რეგისტრაცა იწარმოებს 2018 წლის 3 ოქტომბრიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით სასწავლო უნივერსიტეტის ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე, საგანმანათლებლო  რესურსცენტრებში  და ელექტრონულ პორტალზე (vet.ge). პრეტესტი ჩატარდება 3 ნოემბერს, ხოლო გამოცდა- 4 ნოემბერს. სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 26 ნოემბერს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

 1. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.#14.

      557 44 09 22  ელ.ფოსტა: mananasamushia@zssu.edu.ge

      577 31 57 51  ელ.ფოსტა: maribochorishvili@zssu.edu.ge

 1. სენაკი, მშვიდობის ქ.#192.

      595 09 71 98  ელ.ფოსტა:  mananachanturia@zssu.edu.ge

      595 09 72 01   ელ.ფოსტა:  teagoginava@zssu.edu.ge