იურგ ჰარდი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი 

თემა: ,,ავტონომიური ასპექტები (დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე)"