მამუკა ბერიაშვილი - პროფესორი 

თემა: ,,ადამიანის უფლებების და ადამიანთა ღირსების მნიშვნელობა თავისუფალ დემოკრატიულ სახელმწიფოში"

 

 

         P9255654.JPG      P9225474.JPG