სალიტერატურო ჟურნალ „ებგურის“ მესამე ნომრის წარდგენა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. 10 ოქტომბერი, 2018.