სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად იხილეთ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ლინკი:

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2256654231237944&id=1607752282794812