2018 წლის  6 ნოემბერს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისმა, გამოაცხადა ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის. აღნიშნულ კონკურსთან დაკავშირებით იხილეთ   ელექტრონული განცხადების გვერდი; http://jobs.ge/195749/