განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს დერეფნის ინტერიერის დიზაინის კონკურსს სტუდენტებისთვის!  დაწვრილებით ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული ;

 

 

 

 

   მეოთხე სართული.JPG        მეხუთე სართული.JPG

                                                   შენობის ნახაზი მე-4, მე-5 სართული-1.jpg