2018 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიული ტესტირებით ჩარიცხული აპლიკანტებისათვის სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ, პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა/დარგის სპეციალისტებმა პირველი სასწავლო წლის პროფესიულ სტუდენტებს მიულოცა სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვა, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ უფასო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, უსურვა წარმატება და გააცნო შიდა რეგულაციები, მარეგულირებელი წესები, ეთიკის კოდექსი და ხელშეკრულება.

ზუგდიდის ბაზაზე

 • პრაქტიკოსი ექთანი მე-5 საფეხური;
 • ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი მე-5 საფეხური;
 • ფარმაცევტის თანაშემწე მე-4 საფეხური;
 • ფილამწყობი მე-3 საფეხური;
 • ბუღალტრული აღრიცხვა მე-5 საფეხური;
 • ინფორმაციის ტექნოლოგია მე-3 საფეხური;
 • ბეჭდურ და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი მე-4 საფეხური;

სენაკის ბაზაზე

 

 • პრაქტიკოსი ექთანი მე-5 საფეხური;
 • ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი მე-5 საფეხური;
 • ფარმაცევტის თანაშემწე მე-4 საფეხური;
 • ბუღალტრული აღრიცხვა მე-5 საფეხური;
 • ინფორმაციის ტექნოლოგია მე-3 საფეხური;