2018 წლი 14 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტის სტუდენტებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტმა (ფილოლოგიის მიმართულებით) ნინო გალდავაძემ ლექცია წაუკითხა თემაზე; ,,ინდოქტრინაცია როგორც ილუზორული თავისუფლება"/ფრანც კაფკას "შრომა-გასწორების კოლონიაში" მიხედვით.

 

 

   image (2)_3.jpg  image (4)_3.jpg

  image (6)_0.jpg  image (5)_2.jpg