2019 წლის 22 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების გაფართოებული სხდომა ჩატარდა. წარმოდგენილ იქნა 2018 წლის მუშაობის ძირითადი შედეგები. განხილულ იქნა შემოსული წერილები და წინადადებები. ასევე, მოხდა 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული შესასრულებელი საკითხების ანალიზი, შეფასებული იქნა მიმდინარე სამუშაოები.

 

 

       P3226350.JPG   P3226352.JPG

       P3226357.JPG   P3226361.JPG