2019 წლის 28 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წამომადგენლებმა (TDI) ,ჩვენი პროექტის ფარგლებში "მრავალფეროვნების სახეები". მომზადებული დოკუმენტური ვიდეოების პრეზენტაცია ჩაატარეს, ღონისძიების ბოლოს უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართულობით გაიმართა დისკუსია ...

 

 

          P3286410.JPG    P3286411.JPG

        P3286413.JPG    P3286421.JPG