ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდიშისა (პარტნიორი სკოლა) და კორცხელის (ბენეფიციარი სკოლა) საჯარო სკოლის მოსწავლეების საორიენტაციო კურსების ( ,,ელექტრომონტიორი" ,,ფილამწყობი") დასაწყისში. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, პროფესიული აქტივობების მოკლე ანოტაცია და სამომავლო დაგეგმვა. მოლოდინები საორიენტაციო კურსის გავლის შედეგად... პროექტი მხარდაჭერილია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, ხორციელდება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და საჯარო სკოლების თანამშრომლობით.

 

     56610472_2135614229849746_9010367914108256256_n_0.jpg  56661818_2135614299849739_3448881489129766912_n.jpg

     56910156_2135614219849747_2875151352479088640_n.jpg  57267728_2135614226516413_2179031776221986816_n.jpg