1.გელა სვირავა (ეკონომიკის დოქტორი) –  პროფესორი

2.დევი ხვედელიანი (სამართლის დოქტორი) - პროფესორი

3. ქეთევან ლატარია -(გეოგრაფიის დოქტორი) ასოცირებული პროფესორი

4. გიორგი სვირავა(ეკონომიკის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

5. ნინო მაქაცარია ( ეკონომიკის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

6. მაია სოსელია ( ეკონომიკის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

7. თამარ როსტიაშვილი (ეკონომიკის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

8. რევაზ ხაინდრავა(ეკონომიკის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

9. ანა ფირცხალაშვილი (სამართლის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი

10.გიორგი ვაშაკიძე (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პროფესორი

11.თამარ ლალიაშვილი (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პრფესორი

12.ბაჩანა ჯიშკარიანი (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პრფესორი

13.თამილა ხურციძე (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პროფესორი

14.ილონა გაგუა (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პროფესორი

15.რობიზონ ხურცილავა (სამართლის დოქტორი) ასოცირებული პროფესორი

16.მამუკა შენგელია (სამართლის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი