ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ უზრუნველყო ,,სკოლისშემდგომი განათლების მომზადების პროგრამაში ჩართულ პირთა“ მონაწილეობა ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ორგანიზებულ ფესტივალში ,,სტუდენტური ფესტივალი 2019“.

პროექტის მიზანია  ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სტუდენტების კულტურის, საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობებისადმი ინტერესის ამაღლება.

 

         P5076882.JPG   P5076875.JPG

         P5076881.JPG   P5076879.JPG