მიმდინარე წლის 5 ივნისს, შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში (GRASS) Erasmus + პროგრამის ფარგლებში   გაიმართა სერგი კაპანაძის ლექცია "ევროკავშირის ინსტიტუტები და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი - ევროპული ფასეულობები და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა". 
საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) Erasmus + პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს პროექტს "საქართველოში რეგიონული უნივერსიტეტებისათვის ევროკავშირის სასწავლო მოდულის შექმნა". 
 
     P6057457.JPG  P6057467.JPG
     P6057462.JPG  P6057456.JPG
     P6057466.JPG  P6057454.JPG