შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ტრენერთა ტრენინგ-კურსებზე (TOT)  ,,მცენარეთა დაცვაში“ , კურსი მხარდაჭერილია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზების“ პროექტის ფარგლებში.

ტრენინგ- კურსი 54 დღიანია, დაიწყება მ/წლის 18 ოქტომბერს და დასრულდება 2020 წლის 16 მაისს, აგროვადებზე მორგებული პრაქტიკული მეცადინეობების გათვალისწინებით.    

მსურველებმა გთხოვთ 14 ოქტომბრის ჩათვლით  შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა რომელიც განთავსებულია ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/1nH07JolmLW3hEdC6_1Qjlqd3GcF-pZkkNm_6SQ8LuXs/edit