ორგანიზაცია "საფარმა"  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ჩაატარა საინფორმაციო  შეხვედრა, რომელზეც "საფარის" წარმომადგენლებმა  სტუდენტებს გააცნეს "ქალთა მოძრაობის" მიზნები, რომელიც ერთი წელია ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მუშაობს. წარმომადგენლების აზრით, "საფარის"  მიზანია  სტუდენტების ინფორმირება სახელფასო სხვაობის, დასაქმების პრობლემების და სოციალური ინფრასტრუქტურის საკითხებზე, ასევე მათთვის  სამომავლო აქტივობების შესახებ დეტალური  ინფორმაციის მიწოდება.

      PA157751.JPG PA157754.JPG

      PA157768.JPG PA157771.JPG

      PA157756.JPGPA157765.JPG