ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი და საჯარო სამსახურის ბიურო ატარებს ესეების კონკურსსა და კონფერენციას თემაზე: ,,მომავალი საჯარო სამსახური".კონფერენციის ჩატარების თარიღია: 2019 წლის 7 დეკემბერი, ხოლო ესეების მიღების ბოლო ვადა: 25 ნოემბერი.
კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის მე-3 და მე-4 კურსის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.
დეტალური ინფორმაციისთვის გახსენით ქვემოთ მოცემული ბმული: https://www.facebook.com/events/1263391937186367/