შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გრძელდება ტურისტული გიდის მოსამზადებელი კურსები. მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს  ,,რეგიონული ტურისტული გიდის“ მომზადება-გადამზადების სასერთიფიკატო პროგრამაზე სასწავლო პროცეში ჩართულმა მსმენელებმა სამუშაოზე დაფუძვნებული სწავლების პროგრამის პრეზენტაციები წარადგინეს.

 

 

            PB158154.JPG  PB158146.JPG

            PB158133.JPG  PB158152.JPG