2019 წლის 22 ნოემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა შუალედური გამოცდები ელექტრონულად. შეფასების შუალედური კომპონენტი მუშაობს Moodle პლატფორმაზე, Moodle -ის სასწავლო მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკა დაინერგა STAR-სა და INTEGRITY-ის საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში სამომავალოდ დეგეგმილია შერეული ტიპის blended learning სწავლების მეთოდის გამოყენებით ტესტირების ტიპების გაცნობა ონლაინ, სწავლების მიზნებისთვის ელექტრონული საშუალებების გამოყენება.

 

      i (3)_0.jpg  i_0.jpg