წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის წევრი პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი.

 კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

1. განცხადება საარჩევნო კომისიის სახელზე.

2. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა).

3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

კანდიდატთა  საბუთები მიიღება სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში (დილის 10 საათიდან 17.30 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა, მისამართზე-ზუგდიდი ჯანაშიას  ქ.№14, საარჩევნო კომისია ოთახი  N 230)    2019 წლის 2 დეკემბრიდან   10 დეკემბრის  ჩათვლით, არჩევნები ჩატარდება 2019  წლის  13 დეკემბერს.