2019 წლის 2 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტერტში ანტიკური ფილოსოფიისა და რომაულ-კათოლიკური თეოლოგიის სპეციალისტმა, პროფესორმა დრ. თეო კობუშმა ჩაატარა ლექცია თემაზე; ,,ადამიანის ძირითადი უფლებები ფილოსოფიაში"

 

 

      PC028218.JPG  PC028225.JPG

      PC028217.JPG  PC028216.JPG