მ/წლის 11 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დასრულდა ,,რეგიონალური ტურისტული გიდის“ მომზადება-გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკაციო კურსი. მსმენელებმა წარადგინეს საკურსო ნაშრომები, რომელიც ითვალისწინებდა ტურისტული პროდუქტის შექმნას რეგიონის თავისებურების გათვალისწინებით. წარმოდგენილი ტურისტული პროდუქტები ხელს შეუწყობს ტურისტული ინდუსტრიის შემდგომ განვითარებას და რეგიონში არსებული უნიკალური ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის მეტად გამოვლენას და ეფექტიანად გამოყენებას.

       PC118383.JPG  PC118354.JPG

       PC118372.JPG  PC118393.JPG

       PC118374.JPG  PC118400.JPG

       PC118376.JPG   PC118357.JPG