შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი გილოცავთ დამდეგ შობა - ახალწელს.გისურვებთ წარმატებულ და ნაყოფიერ  2020 წელს ,დასახული მიზნებისა და ამოცანების მაქსიმალურ განხორციელებას.