მშვიდობისა და განვითარების აკადემიის" მხარდაჭერით საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა ახორციელებს პროექტს "მე მომავალი მეწარმე" რომლის ფარგლებშიც შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ახალგაზრდებს ჩაუტარდათ ტრენინგი მეწარმეობის შესახებ.აღნიშნული აქტივობები ხორციელდება პროექტის “ახალგაზრდა მეწარმეთა განათლება პიროვნული განვითარებისთვის“ (Get Ready for Life – Youth Entrepreneurship Education for Personal Development) ფარგლებში, აზერბაიჯანის სტუდენტთა კავშირის და მის პარტნიორ ორგანიზაციების თანამშრომლობით. რომლის ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ევროკავშირის პროგრამა ERSAMUS+.

            81699037_2549171208691944_7758188272181837824_o.jpg  82397750_2549171575358574_6472831798895181824_o.jpg