ბელა მოსია, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, საუბრობს პლაგიატის შესახებ.ვიდეო შექმნილია პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში.პლაგიატის პრევენციის კვირეულთან დაკავშირებით პერიოდულად შემოგთავაზებთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლების საუბარს ამ თემის შესახებ.