ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო იმ აბიტურიენტთა ნაწილს, რომლებმაც მოიპოვეს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება,  იმყოფებიან კარანტინში ან თვითიზოლაციაში და  შესაბამისად, ვერ ახერხებენ განსაზღვრულ ვადაში უნივერსიტეტში გამოცხადებას,  სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული განცხადებისა და ამისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა შეუძლიათ ელექტრონულადმისამართზე     zssuedu@gmail.com   .