გაცნობებთ, რომ ,,2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ" საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

2020 წლის 04 სექტემბრის N778305 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, სასწავლო პროცესი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასსაწავლო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2020 წლის პირველ ოქტომბრამდე წარიმართება დისტანციურ რეჟიმში, ხოლო უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესი არადისტანციურ რეჟიმში დაიწყება 2020 წლის  01 ოქტომბრიდან (ნაცვლად დაგეგმილი 21 სექტემბრისა).  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი გაგრძელდება არადისტანციურ რეჟიმში.

კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ   591324242;  557440922