სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვების მსურველები უნდა დარეგისტრირდეთ ელექტრონულად ვებგვერდზე http://socreg.mes.gov.ge 2020 წლის 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით!  საკონტაქტო ტელ. 591324242