28 ოქტომბერს, ქ. ზუგდიდში საფუძველი ჩაეყარა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობას, რომელიც გათვლილი იქნება 250 პროფესიულ სტუდენტზე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის რექტორი თეონა ხუფენია, ზუგდიდის მერი გიორგი შენგელია, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფროსი დავით ფარცვანია და მოწვეული სტუმრები. ახალი სასწავლო კორპუსის პრეზენტაციაზე გაჟღერდა ის ინოვაციური პროექტები, რომელსაც ახორციელებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი.

          DSC_1413.JPG DSC_1441.JPG DSC_1463.JPG

          DSC_1508.JPG  DSC_1555.JPG DSC_1527_0.JPG

          DSC_1563.JPG DSC_1566.JPG DSC_1565.JPG

          DSC_1573.JPG DSC_1576.JPG DSC_1575.JPG