გამოცხადდა აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების წევრთა არჩევნები.

აკადემიურ საბჭო:

ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

წარმომადგენლობითი  საბჭო:

ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

 

კანდიდატებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 28,29 და 30 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ცენტრში, 2–ე სართულზე.

აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების წევრთა არჩევნები გაიმართება 2011 წლის 2 აგვისტოს