სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივრსიტეტი  2011–2012 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ქართული ლიტერატურა
  • საქართველოს ისტორია