სსიპ  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას I, II, III საფეხურის შემდეგ სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე: ელექტრიკოსი, შემდუღებელი (ელექტრორკალური შემდუღებელი),  დურგალი. რეგისტრაცია წარმოებს ქ. ქუთაისის პროფესიულ ცენტრში. ცნობისთვის დარეკეთ: 593 32 42 43.