2011 წლის 2 აგვისტოს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების  წევრთა არჩევნები.არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა და ფაკულტეტების საბჭოების წევრმა სტუდენტებმა.

აკადემიური საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:

1. ლარისა თირქია – ასოცირებული პროფესორი ( ჯანდაცვის ფაკულტეტი)

2. მაია სოსელია – ასოცირებული პროფესორი (ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:

1. გიორგი ჭიღვარია – ასოცირებული პროფესორი (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)

2. გიული ეხვაია – ასისტენტ პროფესორი (ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)

3. ნანა გელენავა – ასისტენტ პროფესორი ( ჯანდაცვის ფაკულტეტი)