სასწავლო პროცესი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე „ელექტრიკოსი“(II საფეხური), „დურგალი“(II საფეხური), „ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე)“(I საფეხური),  „მებოსტნე“(II საფეხური),    დაიწყება  2011 წლის 25 აგვისტოს, 

  სპეციალობებზე :

ელექტრიკოსი“(II საფეხური), „დურგალი“(II საფეხური), მებოსტნე (II საფეხური)    -თეორიული კურსი დამთავრდება  2011 წლის  8 დეკემბერს

 შუალედური გამოცდა (VII კვირა) ჩატარდება 2011 წლის  6 –13 ოქტომბერს  (ჩათვლით).

 ფინალური გამოცდა (XVI კვირა) ჩატარდება 2011 წლის  8 –15 დეკემბერს (ჩათვლით).

 

 

ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე) (I საფეხური)   –   თეორიული კურსი დამთავრდება  2011 წლის  3 ნოემბერს

 შუალედური გამოცდა (V კვირა) ჩატარდება 2011 წლის  22 –29 სექტემბერს (ჩათვლით).

               ფინალური გამოცდა ( XI კვირა) ჩატარდება 2011 წლის 3 –10 ნოემბერს (ჩათვლით).