სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 21 ივნისის #264 ბრძანებაში შესული ცვლილებების (განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 25 აგვისტოს #662 ბრძანება) შესაბამისად, აცხადებს მობილობას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) ყველა სპეციალობის სტუდენტისათვის 2011 წლის 12 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. ცნობისთვის დარეკეთ 593 32 42 43