იმ აბიტურიენტების საყურადღებოდ ვინც 2011 წელს ერთიანი ეროვნული

გამოცდების გავლის შემდეგ ჩაირიცხნენ ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტში

(ყოფილი ზდუ) და ვერ მოიპოვეს მობილობის უფლება უნდა მიიღონ მონაწილეობა

მობილობის პროცესში, რისთვისაც 29 სექტემბერს სასწრაფოდ უნდა დარეგისტრირდნენ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე  www.eqe.ge  

ან მოგვმართონ მისამართზე ზუგდიდი,  ჯანაშიას 14.

 

ასევე სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტში

(ყოფილი  ზდუ) და ვერ მოიპოვეს მობილობის უფლება უნდა მიიღონ მონაწილეობა

მობილობის პროცესში, რისთვისაც 29 სექტემბერს სასწრაფოდ უნდა დარეგისტრირდნენ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე  www.eqe.ge  

ან მოგვმართონ მისამართზე ზუგდიდი,  ჯანაშიას 14.  და წარმოადგინონ საჭირო

დოკუმენტაცია.

ცნობისთვის დარეკეთ: 593 32 42 43; 557 44 09 22.