სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  80%–იანი სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიული განათლების I, II და III საფეხურების შემდეგ სპეციალობებზე: სარესტორნო საქმე, მიმღები–რეცეფციონისტი (სასტუმრო საქმე), მზარეული. ასევე სპეციალობაზე – მებაღე (დეკორატიული მცენარეების). T 593 32 42 43