10 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგ– ლექცია თემაზე: გენდერული თანასწორობა. თემის ფარგლებში  განიხილეს  მე–13, 25–ე რეზოლუციები ქალთა რესურსების შესახებ.  ტრენინგი მოაწყო ასოციაციამ „სამეგრელო–მედეა“.