7 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებელთათვის ტარდება ტრენინგის მეორე ეტაპი  „პროფესიულ უნარ–ჩვევებში“.  თემა : პედაგოგიური უნარები და ინკლუზიური განათლება.

ტრენინგს ატარებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი ფსიქოლოგი საბა ჩიხლაძე.